usługi koparko-ładowarka, wykopy pod budynki, wykopy pod hale produkcyjne, wykopy pod magazyny, wykopy pod sieci wodociągowe, wykopy pod sieci kanalizacyjne, wykopy pod sieci gazowe, wykopy pod fundamenty, wykopy pod szamba, korytowanie pod parkingi, korytowanie pod chodniki, równanie terenu, usuwanie humusu, niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod budowę, skarpowanie, hałdowanie, wyburzenia, rozbiórki budynków mieszkalnych, rozbiórki budynków gospodarczych, rozbiórki nawierzchni parkingów, rozbiórki nawierzchni dróg, rozładunek widłami, załadunek materiałów sypkich, plantowanie, transport materiałów sypkich, transport piachu, transport ziemi, transport kruszywa, karczowanie, zasypki, odśnieżanie dróg, odśnieżanie placów, odśnieżanie parkingów, załadunek śniegu, wywóz śniegu